Spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá projektovou činnosťou novostavieb, rekonštrukcií a rôznych stavebných úprav objektov priemyselnej, občianskej a bytovej vybavenosti. V oblasti inžinierskych činností firma poskytuje kompletný servis od vyhľadania vhodnej lokality, cez zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov, meraní, zabezpečenia štúdií, protokolov, až po kompletné vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

Hlavným cieľom spoločnosti je pomáhať klientom pri výbere najdokonalejšieho riešenia pri splnení všetkých technických, technologických, ekonomických a ekologických požiadaviek kladených v súčasnosti na objekty pre najrozličnejšie účely ich využitia. Snahou spoločnosti je, aby navrhnuté projekty a stavby boli dôkladne a profesionálne spracované a aby stavba mala svoju hodnotu aj po architektonickej a funkčnej stránke.

INSIA je dynamická spoločnosť poskytujúca kvalitný servis a zázemie poisťovacím a hypotekárnym maklérom. Našim klientom zabezpečujeme veľmi širokú a komplexnú ponuku poistenia a hypoték. Vďaka skúsenostiam a odbornosti sme schopní nájsť vždy to správne riešenie pre každého klienta. Poskytovanie kvalitných služieb a osobného servisu sú pre nás základnou hodnotou. Sme tak rešpektovaným partnerom na finančnom trhu.